Message

 เงื่อนไขและการแจกของรางวัล • จับรางวัล 4 ครั้ง วันที่ 17 มี.ค., 31 มี.ค., 18 เม.ย. และ 28 เม.ย. 2560 • ประกาศรางวัล 4 ครั้งวันที่ 22 มี.ค., 5 เม.ย., 21 เม.ย. และ 3 พ.ค. 2560 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ โอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาเก็บฉลากสินค้าที่มีรหัสลุ้นโชคไว้เพื่อยืนยันสิทธิการ รับรางวัล • สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง www.facebook.com/oreo