รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ อเมริกา พบกับซูปเปอร์สตาร์ Christina Aguilera จำนวน 1 รางวัล (4 ที่นั่ง) ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 098272xxxx G0000894048

รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus 128 GB. มูลค่า 35,500 บาท
จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 71,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 093113xxxx H0001135557
2 096668xxxx G0000996118
3 098445xxxx F0000620962
4 084224xxxx H0000938496


รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวม 75,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 081557xxxx H0002209244
2 909209xxxx G0001003282
3 088261xxxx H0001244503
4 091820xxxx G0000413289
5 082553xxxx H0001075353
6 092421xxxx F0000054092
7 090783xxxx G0001196371
8 089114xxxx H0000840901
9 084361xxxx H0000616279
10 084553xxxx H0001271981
11 097350xxxx C0000168400
12 095350xxxx H0001021035
13 080739xxxx C0000235065
14 089548xxxx J0000418489
15 061383xxxx C0000895980
16 089200xxxx H0000872265
17 082039xxxx G0000119880
18 095393xxxx C0000030060
19 099293xxxx I0000527870
20 067283xxxx C0000099892
21 066203xxxx J0000998078
22 081229xxxx G0000038770
23 097249xxxx C0000519887
24 095639xxxx J0000598873
25 087449xxxx I0008442204
26 084488xxxx C0000036520
27 090101xxxx C0000098056
28 087441xxxx G0000336047
29 066884xxxx G0000449853
30 097884xxxx C0000098788
31 081145xxxx H0000102235
32 064992xxxx J0000698365
33 061745xxxx G0000442039
34 088773xxxx H0000618457
35 096321xxxx G0001087890
36 095796xxxx C0000036598
37 081881xxxx G0000010654
38 063835xxxx I00030398365
39 097101xxxx F0000423239
40 095352xxxx C0000387215
41 080736xxxx G0000816894
42 089571xxxx H0000469869
43 061383xxxx C0000010668
44 089200xxxx H0000033615
45 068664xxxx H0003000587
46 093510xxxx H0000977846
47 099303xxxx G0000913500
48 087431xxxx C0000148469
49 085513xxxx H0000023684
50 090923xxxx J0000505078
51 087440xxxx I0008413846
52 068112xxxx C0000010980
53 097884xxxx C0000078015
54 081145xxxx G0000399801
55 087554xxxx G0000499850
56 090097xxxx I0002154895
57 084774xxxx C0000548810
58 095578xxxx F0000056982
59 099559xxxx G0000584332
60 062442xxxx J0005523698
61 097352xxxx I0000056910
62 095352xxxx C0000066930
63 080732xxxx F0005584178
64 089571xxxx G0000056991
65 061383xxxx H0000559678
66 084773xxxx C0000122187
67 068551xxxx G0000088412
68 097884xxxx C0000103541
69 090090xxxx H0000598358
70 089655xxxx H0000500120
71 081669xxxx J0000484098
72 089611xxxx F0001056587
73 090668xxxx C0001148790
74 090552xxxx H0000584987
75 091553xxxx J0009874840
Please click here to see
name of winner prize.

โปรดเก็บฉลากเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท บริษัท ดีใจดีไลท์ จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ) เมื่อจบรายการแล้วเท่านั้น
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การยื่นเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเพื่อขอรับรางวัลไว้ไม่เกิน 30 วันหลังจากสิ้นสุดรายการหรือหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนในการดำเนินรายการ(หรือไม่เกินวันที่  10 มิถุนายน 2560) หากเลยกำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการสละสิทธ์การรับรางวัล
-ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
-กรุณาเก็บฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี Code ตรงตามในประกาศนี้ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

© 2017 Oreo All Right Reserved. Developed by Clickin2